U citrone


 U citrone  Abbàsce n’dramalonga allègre allegre  citrone vattaffà na cammenate a rive d’mar, citt citt a’ffa la jos cuggie l’acque kuanne chiov’ citrone gocciadavè la cera se strusce e la procession’ nan gamine mò vid sci te ne và: “Ce ssi ttu? ”  U citrone! DiCresy Crescenza Caradonna         Continua a leggere U citrone